Prateći sadržaji

Prema planu organizatora dogovaraju se prateći sadržaji koji trebaju cijeli događaj učiniti atraktivnijim za posjetitelje, ali i obilježiti ovu godinu jubileja. Ugovorene su postave dvije izložbe i to Izložba o životu i djelu Nikole Tesle «Ukročena elektrika» , Tehniški muzej Slovenije, autor dr. Orest Jarh i "Portreti riječkih inovatora i inovacija kroz povijest" autora Miljenka Smokvine.
U ovom trenutku se intenzivno radi i na preostala dva programa, a to su program obilježavanja 60. godina Zajednice tehničke kulture Rijeka i program obilježavanja 30. godina MIPRA.

Izložba o životu i djelu Nikole Tesle «Ukročena elektrika»
"Portreti riječkih inovatora i inovacija kroz povijest"
60. godišnjica Zajednice tehničke kulture Rijeka
30. godišnjica MIPRO-a

© 2006 Hrvatski savez inovatora