31. HRVATSKI SALON INOVACIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
INOVA 31st CROATIAN INVENTION SHOW WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Hrvatski kulturni dom, Rijeka, Croatia
15. - 18. November 2006.

 


© 2006 Hrvatski savez inovatora / Croatian Inventors Association