HrvatskiEngleski
Stručni biltenMoje sutraBurza inovacijaLinkoviŽupanijski inovacijski centar
pregled inovacija
.....................................................................................................................................................................................................................................
Redni
broj
Naziv inovacijeKratak opis inovacijePodručjeZaštićeno?

1. Vezani potplat za klompe s elastičnim pregibom Predmet ovog izuma je naprava sa fleksibilnim izdancima koja se sastoji od dvodjelnog kućišta. Na gornjem dijelu kućišta nalazi se cijeli niz otvora 2 u kojima su slobodno pokretljivi izdanci 3. Izdan ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

2. Naprava sa fleksibilnim izdancima za masažu stopala Predmet ovog izuma je naprava sa fleksibilnim izdancima za masažu stopala koja se sastoji od dvodijelnog kućišta. Tlocrtni oblik kućišta može iti u osnovi kvadrata, okrugli, obli ili neki drugi oblik. ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

3. Rotaciona slagalica za djecu Slagalica prema primjeru izvođenja se sastoji od tijela 1 koje ima urezane koncentrične
kanale 2. Vanjski kanal 2 ima urezano ispupčenje 3 u koje stane jedna kuglica 4, a kanali 2, neovisno o to ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

4. Konveksna klompa Osnovni oblik gornjeg dijela poplata i klompe anatomski i oblikom je identičan gornjim dijelovima poplata postojećih klompi. Stopalo drži priljubljen uz poplat dio 2 izrađen iz kože ili umjetnog mater ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

5. Sprava za masažu s kotačićima Sprava za masažu s kotačićima, kao što se vidi na slici, sastoji se od ručke 1, četiri ovješenja 2, osam osovina za kotačiće 3 i šesnaest kotačića 4. Namjena sprave za masažu s kotačićima je da omoguć ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

6. Pneumatik kombinezon Izum se odnosi na pneumatik kombinezon koji svojim konstrukcijskim rješenjem ima dvije stijenke (unutarnju 1 i vanjsku 2) koje su nepropusne i koje, dok se kombinezon ne napuše, osiguravaju njegovu up ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

7. Skulptura ribe Torpedo Skulptura je izvedena iz osnovnog elementa ribe i umetka na koji je postavljena. Model ribe vodoravnom linijom (vodena linija) podjeljen je u dva tematska dijela. Gornji dio definira oblik ribe sa otv ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

8. Višenamjensko pomagalo za ugostiteljstvo i domaćinstvo Ovaj se izum odnosi na višenamjensko pomagalo za ugostiteljstvo i domaćinstvo čije je tijelo 7 anatomski oblikovano i u sklopljenom stanju ne postoji mogućnost povrede s nekim od alata. Otvarač za plu ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

9. Uređaj za automatsko nanošenje jednog ili više namaza na krišku kruha Predmet izuma je uređaj za automatsko nanošenje jednog ili više namaza na krišku kruha kojem se u kućištu 1 nalazi dozator 2 za smještaj namaza. Dozator 2 ima dvije ili više pregrada 3 kojima se dobiv ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

10. Dubinska slika s umecima s kavom Ovaj se izum odnosi na konstrukciju reklamnih panoa za kavu i slične tvari koje se sastoje od dva stakla 3, 9 između kojih se stavljaju pregrade 6 određenog oblika izrađene od žice. Te pregrade 6 se u ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) NE

11. Savijačica za lim posebne konstrukcije Ovaj izum se odnosi na savijačicu za lim posebne konstrukcije. konstrukcijskim rješenjem savijačice predviđeno je da ista ima jedan nepokretni i dva pokretna mosta. Gornji most preša lim, a donji ga s ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) NE

12. Kiosk (1) Predmet modela je maksi kiosk namjenjen za veće kioske trgovine, ugostiteljske radnje i slične namjene, a uključivo i formiranje većih višenamjenskih prostora medjusobnim spajanjem više jedinica. Maks ... GRADITELJSTVO (E) DA

13. Prenosiva stambena i radna jedinica EUROMODUL Predmet modela je višenamjenska prenosiva stambena i radna jedinica (u daljnjem tekstu PSRJ) koja se kombiniranjem sastavnih dijelova i ugradnjom različite opreme upotrebljava kao bingalov u turističk ... GRADITELJSTVO (E) DA

14. Bide mobilni Bide mobilni je posuda za pranje donjih dijelova tijela, posebno je pogodan za pranje genitaljia. Namijenjen je upotrebi u domaćinstvima koja u stanovima nemaju ugrađen klasični bide. Prilikom upotreb ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

15. Kiosk s okretnim točionikom i okretnom vitrinom Okretni točionik, prikazan na slici, izveden je od oblikovanih profila i obloženih elemenata, pulta i retropulta.
Okretni točionik i okretna vitrina u ugostiteljstvu predstavljaju novost u vanjsk ...
GRADITELJSTVO (E) DA

16. Kiosk Otvoreno - zatvoreni prodajni pult - kiosk tip 1 je nepravilnog geometrijskog oblika, a sastoji se od tri osnovna dijela, i to: postolje sa pultom, vitrina i krova. Postolje ima oblik raznostraničnok ... GRADITELJSTVO (E) DA

17. Otvoreno - zatvoreni prodajni pult - kiosk TIP 2 Otvoreno - zatvoreni prodajni pult - kiosk TIP 2 je nepravilnog geometrijskog oblika. Sastoji se od četiri osnovna dijela, i to: postolja sa pultom, vitrina, rešetki i krova.
postolje je ravna pl ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

18. Otvoreno - zatvoreni prodajni pult - kiosk TIP 3 Otvoreno - zatvoreni prodajni pult - kiosk TIP 3 je nepravilnog geometrijskog oblika, a sastoji se od tri osnovna dijela, i to: postolje sa pultom, vitrina i krova. Postolje ima oblik četverokuta, s t ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

19. kiosk s izložbeno prodajnom okretnom vitrinom za novine, časopise, duhan i bižuteriju Na slici je prikazan izložbeno prodajna vitrina za novine, časopise, duhan i bižuteriju koja je sastavljena od dva izložbena dijela. Osnovni element vitrine su sljedeći: vanjski oblikovani četverokutn ... GRADITELJSTVO (E) DA

20. Klupa TIP 2 -
GRADITELJSTVO (E) DA

21. Posuda za otpatke TIP 1 -
GRADITELJSTVO (E) DA

22. Informativni stup TIP 1 -
GRADITELJSTVO (E) DA

23. Informativni stup TIP 2 -
GRADITELJSTVO (E) DA

24. Stup za zastavu -
GRADITELJSTVO (E) DA

25. Okrugli reklamni stup -
GRADITELJSTVO (E) DA

26. Posuda za otpatke TIP 3 -
GRADITELJSTVO (E) DA

27. Klupa TIP 1 -
GRADITELJSTVO (E) DA

28. Višenamjenski stol Ovaj se izum odnosi na konstrukciju višenamjenskog stola koji se sastoji od glavnog i pomoćnog stola, a upotrebljava se za više funkcija (kao stolić za dnevni boravak, stol za objedovanje, stol za peg ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

29. Kolo stroj Ovaj se izum odnosi na kolo stroj koji za pokretanje motora koristi konstantan energetski tank, koji se nikad ne dopunjava, a motor uvijek radi i daje energiju, a staje samo u slučaju mehaničkog kvara ... STROJARSTVO (F) DA

30. Polica Polica se sastoji od spona 01, na kojima postoji horizontalni otvori za ulaganje letvica 02 i 04, prikazanih na slici. Horizontalne letvice 03 se kod montaže ulažu pod kutem alfa i kad se ulože vertik ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

31. Čestitka Čestitka se sastoji od tri jednaka dijela, koji se preklope u jednu trećinu ukupne širine. Prva stranica preklopljene čestitke ima na sebi elipsasti otvor (može biti i pravokutni, kvadratni ili neki s ... PAPIR (D) DA

32. Element klizne oplate -
GRADITELJSTVO (E) DA

33. Konstrukcija vođenja oplate -
GRADITELJSTVO (E) DA

34. Nosač za dizanje konstrukcije vođenja oplate -
GRADITELJSTVO (E) DA

35. Mehanik sustav Izum se odnosi na mehanik sustav čija konstrukcija osigurava da se jednostavno postavi prvi element, odnosno konstrukcija s posebnom glavom za elemente premošćivanja. Glava sadrži elektro motor i hidr ... GRADITELJSTVO (E) DA

36. Stupnjevana libela Stupnjevana libela se sastoji od vanjskog i unutarnjeg dijela, cjevčice, magnetdkih pločica i numerirane stupnjevane skale. Tijelo libele je kompaktnog oblika kvadra, glatke površine.
Bridovi su ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

37. Rotacioni plivajući fender Izum se odnosi na rotirajući plivajući fender čija konstrukcija osigurava da isti pluta i da bude izvan vode otprilike 500 mm, a debljina toliko da se gumenim dijelom bude od stupa 5 od 700 mm do 1000 ... TRANSPORT (B) DA

38. Orbitalni motor s unutarnjim sagorjevanjem izum se odnosi na orbitalni motor sa unutarnjim sagorjevanjem. Dva para dvoradnih klipova, koji se nalaze unutar cilindra oblika šupljeg prstena, kreću se u istom smjeru, a različitim brzinama tako da ... STROJARSTVO (F) DA

39. Klupa TIP 203 -
GRADITELJSTVO (E) DA

40. Tehnologija izvlačenja ogranaka na cijevima Ovaj se izum odnosi na tehnologiju izvlačenja ogranaka na cijevima kojim se prvo na samoj cijevi 5 izradfi otvor određenog oblika i dimenzija, te se zatim na nosač alata 1 postavlja trn 2. Hidraulično ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

41. Ledomat za proizvodnju ljuskastog leda Suština izuma je u tome što uređaj može duži vremenski period raditi u težim vremenskim uvjetima, a do propuštanja plina može doći jedino uslijed loma ili vanjskih mehaničkim oštećenja. Nakon višegodi ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

42. Četverokomorna sušara sa tavicama i višenamjenskim generatorom topline za poljoprivrednike Izum se odnosi na kompletan univerzalni šaržni uređaj za sušenje različitih poljoprivrednih proizvoda i drugih biljnih sirovina, kao što su: voće, povrće, ljekovito bilje, razno korjenje, gljive, šums ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

43. Rolo vrata Rolo vrata sastavljena su od letvica, elastične trake, osovine, nosača, vodilica, kotača, brave i ručke. Letvice imaju oblik brodskog poda, a međusobno su učvršćene elastičnom trakom. Vrata imaju brav ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

44. Ručno aktiviran mehanizam za vođenje kliznih rolo vrata Izum se odnosi na ručno aktivirani mehanizam za vođenje kliznih rolo vrata koji elstičnom trakom (14) povezuje drvene elemente (5) vrata. Na nosaču (11) je, maticama (12, 13), povezan preko osovine (2 ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

45. Prozorski štok - spremište Izum se odnosi na prozorski štok - spremište čija konstrukcija omogućuje da se u svijetli otvor vanjskog zida - nešto većih dimenzija - ugradi prozor u čijem je donjem dijelu štoka predviđeno spremišt ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

46. Ključ za montažu i demontažu usisa kod vodokotlića Kluč za montažu i demontažu usisača kod vodokotlića kao što je prikazano, nepravilnog je geometrijskog oblika. sastavljen je od tri osnovna dijela: tijela kućišta (1) sa dva oblika matica, te izbočina ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

47. Zaštitni okviri za plastične vreće za smeće Zaštitni okviri za plastične vreće, kao što se vidi na macrtu sastoje se od dva osnovna elementa okvira (1) i ručke (4).
Okviri (1) cilindričnog su oblika, različitih promjera, a oblikuju model i ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

48. Nosač plastične vreće za smeće Nosač plastične vreće za otpatke sastoji se od tri osnovna dijela i to: poklopca, prstena i nosača s izdankom za montažu.
Poklopac nosača 17 ima šarku i okruglog je oblika, tanjurast s ručkom 2, ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

49. Ključ za montažu i demontažu plovka i tlačnih cijevi vodokotlića Na slici je prikazan ključ za montažu i demontažu plovka i tlačnih cijevi vodokotlića koji se sastoji od dva osnovna dijela: tijela kućišta (1) izbočina (2).
Na radnoj površini ključa (1) nalaze ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

50. gumeni štitnik - brtva Ovaj se izum odnosi na gumeni štitnik - brtvu koji je konstruiran na način da se upotrebljava u brodogradnji, ali može se upotrebljavati i drugdje. izrađen je od elastičnog materijala koji dozvoljava ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

51. Poklopac za brzo zatvaranje privremenih otvora Ovaj se izum odnosi na poklopce za brzo zatvaranje privremenih otovra dim. 800 x 600mm, koji se nalaze na brodu u tijeku njegove gradnje. Dakle, upotrebljava se u brodogradnji kod ispitivanja nepropus ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

52. Naprava za transport kontejnera za smeće Izum se odnosi na napravu za transport kontejnera i u za to predviđena oka na kontejneru zakači se klinovima s jedne strane ruda za priključak na traktor, a s druge strane trap.
Da bi izum djelov ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

53. Dvodjelni podesivi podni sifon za kadu izum se odnosi na dvodjelni podesivi sifon za kadu koji se sastoji od dva osnovna dijela i to odvodni dio 1 s priključkom 2 za odvodnu cijev i dovodni dio 4 s priključkom 5 za dovodnu cijev. Međusobno ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

54. Peraja za ruke Peraja za plivanje, kao što se vidi na slici, sastavljena je od dva osnovna elementa:
navlake 1 i peraje 3 ukomponirana u jedno tijelo. Navlaka 1 je ovalna površina nepravilnog geometrijskog obl ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

55. Sakupljač prašine prilikom bušenja Sakupljač prašine prilikom bušenja sastoji se od prstena1 i prstena 2 kružnih oblika međusobno povezanih koničnim tuljkom 3 tankog presjeka. Tuljak 3 nije glatka stranica već je profiliran u obliku "h ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

56. Montažni krovni spojler sa pokazivačima Montažni krovni spojler sa pokazivačima kao što se vidi na slici, sastoji se od tijela spojlera 1 u koji su ugrađeni pokazivači pravca 2, pozicijska svjetla 3, te stop svjetla 4. oblik krovnog spojler ... TRANSPORT (B) DA

57. Plastični produžetak za cijevi sa čepom Produžetak za cijevi sa čepom prikazan na slici saastavljen je od dva osnovna elementa: produžetka 1 i čepa 8.
Vanjska površina produžetka 1 cilindričnog je oblika sa gletkom površinom gornjeg di ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

58. Zaštitna montažna streha s mrežom Zaštitna montažna streha s mrežom kao što je prikazano na nacrtu na slici, sastoji se od zaštitne strehe (1), kućišta (5), nosača strehe, vretena zastora (2), te samog zastora (3).
Osnovni oblik ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

59. Prodajni pult "Bragoc - Gajeta" -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

60. Držač za papir Držač papira se sastoji od jednog dijela.
Tijelo (1) ima oblik nepravilnog kvadrata, odnosno knjige u zatvorenom položaju.
Prednje i stražnja ploha tijela naglašenja je zaobljenjem, a desna ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

61. Potpuno linearno oscililirajuća planarna membrana zvučnika Izum se odnosi na potpuno linearno oscilirajuću planarnu membranu zvučnika koja ima okvir 1 širine cca 25-30mm, po čijem je cijelom unutarnjem rubu zalijepljena silikonska cijev 2 čiji je promjer od n ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

62. Audio kabel niskog i visokog nivoa signala Audio kabel niskog i visokog nivoa signala, balansiranog tipa, dobiva se paralelnim sjedinjenjem dvaju identičnih kabela. Kabel se izrađuje na bazi dielektrika cjevastog presjeka sa oblikom narančine ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

63. WC školjka s ugrađenim mehanizmom za čišćenje Izum se odnosi na WQC školjku s ugrađenim mehanizmom za čišćenje čija konstrukcija osigurava da se ispod gornjeg unutarnjeg ruba (1) ugradi metalni poluprsten (2) obložen PVC četkama (3) ili gumenim m ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

64. Dopunski element kanalice TIP-1 dopunski element klanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi ... GRADITELJSTVO (E) DA

65. Dopunski element kanalica TIP 2 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

66. Dopunski element kanalica TIP 3 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

67. Dopunski element kanalica TIP 4 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

68. Dopunski element kanalica TIP 5 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

69. Dopunski element kanalica TIP 6 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

70. Dopunski element kanalica TIP 7 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

71. Dopunski element kanalica TIP 8 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

72. Dopunski element kanalica TIP 9 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

73. Dopunski element kanalica TIP 10 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

74. Dopunski element kanalica TIP 11 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

75. Dopunski element kanalica TIP 12 Dopunski element kanalica namjenjen je za pokrivanje krovova, tako da nije potrebno dodatno limom, odnosno malterom oblagati rubna mjesta na spojevima kanalice sa zidom, dimnjakom, rubom linde, radi s ... GRADITELJSTVO (E) DA

76. Uređaj za signalizaciju ulova kod ribolova -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

77. Lignjolovac ovaj se izum odnosi na lignjolovca - uređaj za lov na lignje s automatskin namatanjem najlona čija je konstrukcija maksimalno kompaktna i najveći broj elemenata uređaja je u kućištu. najlon odmota se ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

78. Suvenir - reljefna ploča sa satom Suvenir ploča reljefnog oblika istarskog poluotoka s umetnutim dekorativnim elementima (satni mehanizam i maketa poljske kućice) prikazani su na slici.
Na reljefnoj ploči oblikovanoj izgledom ist ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

79. Čavao velike nosivosti Tijelo čavla je izvedeno u valovitoj ili cik - cak liniji. Vrh čavla zaoštren je na standardizirani oblik, dok je preostali dio tijela - vrat čavla vretenasto zaobljen. Zaobljenja su pravilno raspoređ ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

80. Kornet s dvostrukim tijelom Izum se odnosi na kornet s dvostrukim tijelom gdje se sladoled nalazi u unutarnjem dijelu unutarnjeg korneta koji ima na svojem dnu rupu kroz koju izlazi rastopljen sladoled. Sladoled koji se topi i c ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

81. Boca za jednokratnu upotrebu s čašama Ovaj se izum odnosi na bocu za jednokratnu upotrebu s čašama gdje je predviđeno da se na bocu za jednokratnu upotrebu s gornje ili donje strane navuku čaše istog oblika kao i dio boce na koji se navla ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

82. Eko harmo PET boca Izum se odnosi na eko PET harmo bocu čije tijelo (1) ima ispupčenja (2) i utore (3) izvedene na način koji omogućuje da se uz primjenu male sile u smjeru 4 smanji visina boce, a na taj način i ukupni ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

83. Digitalni toplomjer s flasterom Ovaj se izum odnosi na flaster s umetnutim digitalnim toplomjerom, pri čemu su flasteri izmjenjivi. Osim samog toplomjera dio pomagala je i alarm koji zvučno reagira na povišenu temperaturu. Takva kon ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

84. Pakiranje za mliječne proizvode - sladoled TIP 4 -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

85. Pakiranje za mliječne proizvode - sladoled TIP 3 -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

86. Pakiranje za mliječne proizvode - sladoled TIP 2 -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

87. Pakiranje za mliječne proizvode - sladoled TIP 1 -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

88. Pakiranje za mliječne proizvode - sladoled TIP 5 -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

89. Uređaj za rezanje kalupa od stiropora Uređaj za rezanje kalupa od stiropora svojim konstrukcijskim rješenjem ima predviđeno upravljanje računalom čija je funkcija izradas kalupa od stiropora za lijecvanje zaštitne legure olova i bizmuta. ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

90. Signalno svijetlo za uvjete pojačane vanjske osvjetljenosti Izum se odnosi na signalon svijetlo za uvjete pojačane vanjske osvjetljenosti koji svojim konstrukcijskim rješenjem osigurava da izvor svijetla (5) koji se osvijetli jačim vanjskim svijetlom (sunčanim ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

91. Stroj za bušenje rupa, za podmazivanje i stroj za glodanje utora za podmazivanje na košuljicama cilindara brodskih motora "Sulzer" Izum se odnosi na stroj za bušenje rupa za podmazivanje i stroj za glodanje utora za podmazivanje na košuljicama cilindara brodskih motora "Sulzer".
Primarni cilj ovog izuma je dobiti kvalitetne ...
STROJARSTVO (F) DA

92. Mramorno grijaće tijelo Izum se odnosi na mramornu ploču za grijanje koja svojim konstrukcijskim rješenjem koristi prirodna svojstva kamena koji optimalno zagrijan širi toplinu na svoju okolinu. Urezani kružni kanali preklap ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

93. Prednje stop svijetlo izum se odnosi na prednje stop svijetlo koje svojim konstrukcijskim rješenjem ima predviđenu ugradnju stop svijetla s prednje strane vozila. Naime, zbog sve veće pažnje usmjerene na sigurnost u promet ... TRANSPORT (B) DA

94. Boca za piće s nosačem za čaše Ovaj izum se odnosi na bocu za piće s nosačem za čaše (umetnutim). Izum se sastoji od boce, čiji se vanjski oblik (1) ne mijenja i može zadržati oblik kojeg je koristio proizvođač napitka i prije upot ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

95. Ukrasni predmet -
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

96. Solarna grobna svijeća Izum se odnosi na solarnu grobnu svijeću čije tijelo (1) može imati različit oblik. Na tijelu (1) je postavljena sunčana baterija (2) koja tijekom dana puni akumulator u postolju (3). Na taj način je ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

97. Nosiva konzola Nosiva konzola za izolirane vodiče sastavljena je od različitih vrsta profila koji su fiksno povezani u jednu cjelinu kao što se vidi na slici. Opisani model je izgleda velikog slova "T" s pojačivačim ... METALURGIJA (C) DA

98. Sklopivi podmetač za kotače Sklopivi podmetač za kotače je metalna naprava koja se koristi za osiguranje vozila od samopokretanja. Primjenjuje se na strmom terenu, u slučaju kada se vrši popravak šasije, prednjeg ili zadnjeg tra ... TRANSPORT (B) DA

99. Nosač registarskih tablica za motorna vozila Izum se odnosi na nosač registarskih tablica za motorna vozila koji se sastoji od nosača (1) s pregibom (2) koji čini prostor za smještaj registarske tablice i što se bočni element (3) umetnut u pregi ... TRANSPORT (B) DA

100. Disk škare Disk škare koriste se za rezanja gdje se koristi vlastita težina osobe koja radi na škarama. Na taj način za rezanje je potrebna manja sila nego kod postojećih rješenja. Tijelo škara (1) ovalnog oblik ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

101. Rekreacijsko - disk plovilo na sunčevi pogon Izum se odnosi na rekreacijsko - disk plovilo na sunčev pogon čija konstrukcija pedviđa da je u tijelu plovila (1) smješten istosmjerni motor (11) koji dobiva struju preko sabirnice (7), tiristorske r ... TRANSPORT (B) DA

102. Ultrazvučna čaša Uređaj se sastoji od čelične posude preko dijela sa središnjim dijelom prstenastim tijelom koji sve dijelove u jednu cjelinu. Unutar prstenastoga tijela napravljenog od mesinga, kroz postolje vijkom o ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

103. Otok s bankomatom i telefonskom govornicom -
GRADITELJSTVO (E) DA

104. Prefabricirana višenamjenska modularna prenosiva dvoetažna kuća Ovaj izum se odnosi na prefabriciranu višenamjensku modularnu prenosivu dvoetažnu kuću koja je tehnički i tehnološki definirana na način da se proizvodi u tvornici tj. da se prefabricira do približno ... GRADITELJSTVO (E) DA

105. Konkavni nosač velikog plakata -
GRADITELJSTVO (E) DA

106. Konveksni nosač velikog plakata -
GRADITELJSTVO (E) DA

107. Posuda za otpatke TIP 2 -
GRADITELJSTVO (E) DA

108. Višenamjenski reklamni stup -
GRADITELJSTVO (E) DA

109. Rasvjetni element -
GRADITELJSTVO (E) DA

110. Zidni ukras Zidni ukras oblikovan je iz jednog elementa, četvrtastog je oblika na koje je ispupčen rub štita "U" oblika ispod kojeg na stiliziranoj ispupčenoj vitici natpis "GRAD OPATIJA". Rub same vitice prati d ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

111. Višekanalne slušalice Ovaj izum se odnosi na višekanalne naglavne slušalice koje imaju ugrađene 6 malih zvučnika (Tip 1) ili 16 malih zvučnika (Tip 2) za svako uho.
U poslijedenje vrijeme se sve više razvija audio i v ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

112. Ravnalo za građevinarstvo Ravnalo za građevinarstvo je sastavljeno od tri osnovna elementa: baznog elementa, dodatnih elemenata (priključaka) i dvije stezaljke.
Bazni element je šuplje tijelo pravokutnog geometrijskog obl ...
GRADITELJSTVO (E) DA

113. Uređaj za sušenje zraka za zatvorene prostore Ovim uređajem omogućuje se kontinuirano kontroliranje kontroliranje suhog zraka u zatvorenom prostoru ograničenog volumena nadomješćivanjem promjene volumena zraka zbog toplinskih razlika. uređaj se m ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

114. Kaskadni protupožarni sustav u priobalju (KPSS) Izum se odnosi na kaskadni protupožarni sustav u priobalju koji crpne agregate postavlja kaskadno i međusobno ih povezuje na način da se iz prethodnog (niže postavljenog) voda pumpa kroz dovodni vod 2 ... GRADITELJSTVO (E) DA

115. Autoprikolica za protupožarnu intervenciju i navodnjavanje Izum se odnosi na autoprikolicu za protupožarnu intervenciju i navodnjavanje koja je samostalna protupožarna. Na taj način se jedno prijevozno sredstvo široke namjene, kao što je autoprikolica, korist ... TRANSPORT (B) DA

116. Sklopna kuka Sklopna kuka sastavljena je od konstrukcije koja se montira na donji postroj vozila, a sastavljena je od osnovnih elemenata: tijela nosača s dva svornjaka i kuke s kuglom. Tijelo nosača pravokutnog je ... TRANSPORT (B) DA

117. Montažna kuka Montažna kuka za motorna vozila sastoji se od slijedećih elemenata: nosača, prirubnice s vijcima, elastične podloške, kuke, matice i kugle. Osnovni element montažne kugle odjeljen je od nosača, koji s ... TRANSPORT (B) DA

118. Teleskopska poluga za vuču vozila Ovaj se izum odnosi na teleskopsku polugu za vuču vozila koja je u osnovi metalna naprava sastavljena od različitih čeličnih cijevi, te umetkom. Konstrukcijskim rješenjem teleskopske poluge željela se ... TRANSPORT (B) DA

119. Kameni roštilj ovaj se izum odnosi na kameni roštilj čija je ploča napravljena od prirodnog ili umjetnog kamena sa žlijebom u tijelu ploče ili na njenoj površini za smještaj el. kabela, gdje se oba el. kabela protež ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

120. Kemijski postupak za dobivanje rogač kocke Izum se odnosi na postupak za dobivanje rogač kocke koje u svom sastavu sadrže pšenično brašno, rogačevo brašno, prirodni jabučni sok, grožđice i rezane lješnjake. tehnoliški proces se bitno razlikuje ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

121. Ekološka pila za piljenje drva za ogrjev koja koristi motor traktora za pogon Izum se odnosi na ekološku pilu za piljenje drva koja ima motor traktora za pogon, koja u pravokutnom okviru s izbočenjem na kojem je spojna ploča ima smještena dva uležištena vratila s remenskim prij ... STROJARSTVO (F) DA

122. Okretni nosač radijatora Ovaj se izum odnosi na okretni nosač za radijatore čija se cjelokupna konstrukcija sastoji od vertikalnog nosača (1), na koji je zglobom (2) pričvršćena rešetkasta konstrukcija samog nosača. Na samoj ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

123. Uređaj za automatsko prespajanje napajanja jednofaznog potrošača na ispravnu fazu trofaznog priključka Uređaj za automatsko prespajanje napajanja jednofaznog potrošača na ispravnu fazu trofaznog mrežnog priključka rješava problem neprekidnog napajanja jednofaznog potrošača prilikom nestanka napona u on ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

124. Fen pogonjen solarnom fotonaponskom ćelijom Izum se odnosi na fen pogonjen solarnom foto naponskom ćelijom kojemu je konstrukcijski određeno da se sastoji od kućišta od lagane plastike (1) u kojem su smješteni elektromotor (5) i radijalni venti ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

125. Aktuatori za upravljanje brodskim leptirastim i kuglastim ventilima Ovaj se izum odnosi na aktuatore za upravljanje brodskim leptirastim i kuglastim ventilima gdje pogonski AC motor pokreće dvostruko ekscentrični rotor. Prilikom svakog okretaja rotora, dolazi do pomak ... STROJARSTVO (F) DA

126. Carboat Izum omogućuje automobilu, motorkotaču, vespi ili bicikli da pored osnovne namjene budu kao pogonsko sredstvo za razne vrste plovila (barke, jahte, katamaran, jedrilice i slično). Na taj način plovila ... TRANSPORT (B) DA

127. Alarm novčanika Ovaj se izum odnosi na alarm novčanika kojim se rješava problem gubljenja i otuđenja novčanika. Električni sklop alarma novčanika sastoji se od galvanskog izvora napajanja (1), prostornog, gravitacijs ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

128. Usisno tlačni cilindar Usisno tlačni cilindar (UTC) je predmet izuma. Osnovni razlog za instalaciju IGS (inert gas sistema) na brodu je smanjenje opasnosti od požara i eksplozije.
Svaka proizvodnja inertnog plina preds ...
PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

129. Podložak za opuštanje Ovaj se izum odnosi na podložak za opuštanje čija konstrukcija predviđa da se na podlogu (1) od ametrijala koji je savitljiv i relativno elastičan (npr. guma) nanese ispuna (2) - sloj guste želatinast ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

130. Maska oslobađanja Ovaj se izum odnosi na masku oslobađanja čija konstrukcija predviđa da se maska sastoji od više dijelova (čeoni 1, tjemeni 2 i završni 3), te opruge 4 kojom se regulira pritisak na ušni dio maske. Uz ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

131. Apsorbent - flaster Ovaj se izum odnosi na apsorbent-flaster čija konstrukcija predviđa da je apsorbent privlačna i ugodna mirisa (npr. parfema) koji bi služio za upijanje znoja ispod ruke, na leđima, na nogama kao i na ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

132. Građevni element središnjeg uzdužnog načina povezivanja Tijelo elementa izrađeno je u tri varijante od koje su prve dvije oblikovane od elemenata pravokutnog oblika izvedenog od pravilnih i ravnih linija i ploha koje se sijeku pod pravim kutom, a u trećoj ... GRADITELJSTVO (E) DA

133. Građevni element TIP-1 Zidni građevni element TIP 1 prikazan je na slici.
Tijelo je izgrađeno od jednog elementa. Ima oblik kvadra.
Unutrašnjost zidnog građevnog elementa rješena je na način da osim vanjskih stije ...
GRADITELJSTVO (E) DA

134. Građevinski element TIP 2 Zidni građebni element je prikazan na slici. Tijelo je izgrađeno od jednog elementa oblika kvadra.
Unutrašnjost građevnog elementa rješeno je tako što osim vanjskih stijenki u okomitom smjeru ost ...
GRADITELJSTVO (E) DA

135. Građevinski element TIP 3 Model tijela je prikazan na slici.
Tijello je sastavljeno od dvije plohe 1, 2 različitog oblika. ploha 1 okomito je postavljena na plohu 2.
ploha 1 pravokutna je ploča glatke, ravne površine ...
GRADITELJSTVO (E) DA

136. Single ended cijevno pojačalo Izum se odnosi na single ended cijevno pojačalo koje je po koncepciji monoblok. U svakom kanalu radi dvanaest cijevi (pet 6C33 i sedam ECC88). Prva cijev ECC88 radi kao naponsko pojačalo u SRPP spoju. ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

137. Pokretni mjerni valjci Ovaj se izum odnosi na pokretne mjerne valjke čije je postolje 1 izrađeno od kvadratnih cijevi, a njihov je oblik prilagođen za montažu sve potrebne opreme. S donje strane postolje 1 se oslanja s gume ... TRANSPORT (B) DA

138. Hladnjak - grijač napitaka u vozilima Hladnjak/grijač napitaka u vozilima, koji uključuje posudu 4 koja se zatvara skidljivim izoliranim poklopcem 5 u prostor 3. Unutar posude 4 umeće se boca s napitkom, te se posuda zatvara poklopcem 5; ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

139. Zaštitni štit "SKUD" Ovaj se izum odnosi na zaštitni štit s mogučnošću izbacivanja plinova čija konstrukcija predviđa da je na poleđini zaštitnog štita fiksiran spremnik suzavaca, te kroz otvor - špricu n samom štitu omog ... NAORUŽANJE (F) DA

140. Završni element s vratima pokrova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Oblik završnog elementa pokrova može se definirati kao tijelo oblika naopakog slova "U" izrađeno iz pločastog materijala sa zatvorenom čeonom plohom. Element je po cijeloj dužini iste širine. Čeoni di ... GRADITELJSTVO (E) DA

141. Bubanj s diskovima za prečistač otpadnih voda Predmet izum je bubanj s diskovima za prečistač otpadnih voda kod kojeg konstrukcija predviđa fiksiranje diskova između dva noseća okvira 2. Noseći okviri 2 se sastoje od tri jednaka segmenta koja skl ... STROJARSTVO (F) DA

142. Višenamjenski romobil Višenamjenski romobil je višenamjenski sportski rekvizit sa širokim spektrom korištenja koji se može koristiti na snijegu kao i na kopnu. Osnovni dio konstrukcije čini glavna ploha od vodootporne šper ... TRANSPORT (B) DA

143. Uređaj za kontrolu zakošenja portalnih dizalica Izum se odnosi na uređaj za kontrolu zakošenosti portalnih dizalica kod kojeg kada u vožnji osjetnik S1 odnosno S2 dođe iznad svoje pločice (postavljene pored šine) privuče relej K1 odnosno K2 i upali ... TRANSPORT (B) DA

144. Sklopivo-rasklopiva višenamjenska vrtna garnitura Izum se odnosi na sklopivo-rasklopivu višenamjensku vrtnu garnituru koju čine rastezljiva ploča koja se sastoji od dva niza letvica koje ulaze jedna u druge. Svaki se niz letvica može s obzirom na dru ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

145. Samonapuhavajući uzgonski tankovi za spašavanje brodica prilikom naplavljivanja od potonuća Izum se odnosi na samonapuhavajuće uzgonske tankove za spašavanje brodica prilikom naplavljivanja od potonuća na način da se ugrađuju samonapuhavajući uzgonski tankovi koji u napuhanom stanju imaju uz ... TRANSPORT (B) DA

146. Obiteljski katamaran Forma trupa je katamaranskog tipa s naglašenim asimetričnim V oblikom presjeka, s jednim zgibom kao što je prikazano na slici. Plovilo je podijeljeno na tri dijela: krmeni prostor koji obuhvaća dvije ... TRANSPORT (B) DA

147. Vjetroturbina s regulacijom količine zraka Za proizvodnju većih količina, čiste i jeftinije elektroenergije iz vjetra potrebno je izraditi novi tip turbine ugrađene u regulirajuću sapnicu plašta, koja njegovo "slobodno" strujanje pretvara u "k ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

148. Stabilna vjetroturbina Stabilna vjetroturbina proizvodi elektroenergiju iz kinetičke energije vjetra, a može biti postavljena vertikalno u konusnom suženju brane ili horizontalno na krovu kuće, odnosno hale.
Predviđena ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

149. Okretna vertikalna vjetroturbina Vertikalna vjetroturbina namijenjena je za proizvodnju električne struje iz vjetrovitog kinetičkog potencijala, a može se okretati prema pravcu djelovanja vjetra. Predviđena je za manje snage, a prikl ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

150. Dvostruki okretni vjetrogenerator Da bi ostvarili optimalni tehničko-komercijalni efekti potrebno je ugraditi višestepeni nosivi stup a na njega montirati okretnu rešetkastu konstrukciju s dva manja serijski građena vjetrogeneratora, ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

151. Koncentrirajući vjetro energetski elektro sistem Enargija vjetra do sada se koristila kao slobodno strujanje. Ako se ta kinetička energija strujanja sakupi s veće površine, koncentrira i usmjeri na lopatice manjeg propelera gustoća iskorištavanja se ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

152. Dvorežimski centrifugalni regulator vjetrogeneratora Pogonski siguran i energetski uspješan rad vjetrogeneratora zavisi od stabilnosti broja okretaja propelera pri promjenjivim brzinama vjetra.
Zadatak dvorežimskog centrifugalnog regulatora je u to ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

153. Ventil s dvostrukim zasunom i drenažom Ventil s dvostrukim zasunom i drenažom sprečava propuštanje koje se često pojavljuje na ventilima procesnog cjevovoda u industrijskim postrojenjima. Ventil s dvostrukim zasunom i drenažom sastoji se o ... STROJARSTVO (F) DA

154. Uređaj za pokrivanje automobila Uređaj za pokrivanje automobila podrazumjeva jedan ili više prekrivača koji su na odgovarajući način postavljeni na jedan ili više valjaka, gdje su spomenuti valjci postavljeni s vanjske strane spomen ... TRANSPORT (B) DA

155. Hodalica za osobe s poteškoćama u kretanju Korisnik stoji unutar okvira hodalice koji ga osigurava pri kretanju i hoda slobodno sa cijelim opterećenjem svoje težine.
U slučaju gubitka snage-zaplitanja osobu će zadržati okvir unutar kojeg ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

156. Mast za liječenje reumatskih bolesti, mehaničkih povreda locomotornog sustava, natučenja, uganuća, sportskih povreda, aseptičkih upala površnih vena Izum se odnosi na mast za liječenje reumatskih bolesti, mehaničkih povreda locomotornog sustava, natučenja, uganuća, sportskih povreda i aseptičkih upala površinskih vena. Farmaceutski pripravak prema ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

157. Pištolj Pištolj ima sigurnosnu kočnicu zadnju 5 pritisne se dlanom prilikom zahvata rukohvata pištolja, pa se izmakne ispod zadnjeg dijela poluge za okidanje 3 nakon čega se može izvršiti okidanje. Zaštitu od ... NAORUŽANJE (F) DA

158. Čistilo za ruke Ovaj se izum odnosi na čistilo za ruke čija konstrukcija predviđa da se izrađuje od prirodnih tvari bez ikakve umjetne materije. Nakon čišćenja ruke ostaju mekane, koža ne puca niti u zimskom periodu ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

159. Stolac s dodatkom za penjanje Stolac s dodatkom za penjanje je konstrukcija običnog stolca četvrtastog oblika, kuhinjske ili sobne namjene na četiri noge i posebno ugrađenim dodatkom jedne pomične stepenice na polovici visine isto ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

160. Viseća radna konzola na ljestvama Ljestve s radnom konzolom daju veću mogućnost rada na ljstvama, a mogu zamijeniti klasičnu skelu ukoliko su postavljene u paru. Radna visina ovisi o visini ljestava za pojedinačne ili skupne radove. O ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

161. Mala cestovna vozila sa zaštitnom kupolom Ovaj se izum odnosi na konstrukciju malih cestovnih vozila namijenjenih prvenstveno gradskom prometu i prometu na malim udaljenostima. Sva vozila opremljena s vjetrobranskom kupolom pkoja predstavlja ... TRANSPORT (B) DA

162. Zaštitna kupola za bicikle i skutere Ovaj se izum odnosi na zaštitnu kupolu za bicikle i skutere čija konstrukcija predviđa da zaštitnu kupolu za bicikle formiraju lijeva 1 i desna 2 polutka, te kapa u dvije izvedbe: kao vjetrobran 3 s b ... TRANSPORT (B) DA

163. Nosač vješalica za konfekciju s brojačem Nosač vješalica za konfekciju s brojačem koji olakšava i ubrzava manipulaciju konfekcijskim proizvodima od proizvodnje do krajnjeg korisnika. Vrijeme potrebno za brojenje većih količina je minimalno. ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

164. Dozator, dozator mali Dozator je programibilni uređaj namijenjen montiranju u klima komore ili ventilacijske sustave te u određenim vremenskim intervalima vrši kemijsko čišćenje klima kanala.

Dozator mali je ur ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

165. Vozni red vlakova na mobitelu Pomoću mobitela saznajte vremena polaska / dolaska vlakova na odabranim destinacijama unutar Hrvatske. Ne morate čekati u redu, ne morate čekati da Vam se javi slobodan operater. Potrebno je da imate ... TRANSPORT (B) DA

166. Peristaltička crpka SB 600 bez održavanja To je prva peristaltička kod koje su kotači/pritiskivači izvedeni i kao klizni ležaji. Više nije potrebno prilikom pucanja crijeva mijenjati valjne ležaje nego je dovoljno samo promijeniti crijevo. Ov ... STROJARSTVO (F) DA

167. Čep s otkidajućim prstenom Čep s otkidajućim prstenom namijenjen je zatvaranju PET boca.
Konstrukcija čepa omogućuje:
- zatvaranje otvora boce;
- učvršćenje čepa za grlo boce;
- sprečava i indicira nedopušte ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

168. Hidrokrilni brod na ljudski pogon (hidrokrilni bicikl) Inovativni pristup problemu sastoji se u tome što je po prvi put dosad primijenjeno korištenje matematičkog modela leta brodocikla, kojeg su članovi ekipe sami razvili, iz kojeg su dobivene optimalne ... TRANSPORT (B) DA

169. Žlica za napitke s nadomjeskom šećera Ova inovacija predstavlja jednokratno primjenjivu žličicu, izrađenu od plastične mase, koja u dijelu za miješanje ima integriran umetak zamjenskog sladila (Aspartam, Saharin, Acesulfam K, Ciklamat ... ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

170. Metoda i uređaj za masažu tijela zračnim mlazom Osnovni cilj ovog izuma je stvaranje nove vrste masažne terapije – masaže tijela mlazom zraka, u kojoj maser odnosno terapeut drži i usmjerava rukom masažnu mlaznicu iz koje izlazi snažan zračni mlaz ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

171. BioG-Chip kartica Kartica za smanjenje ugljičnog monoksida u plućima pušača je izvedena iz dva osnovna dijela: permanentne magnetske podloge i metalnog diska. Disk svojom valnom energijom djeluje na duhan i mijenja sta ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

172. Digitalno brojilo kave DBK je digitalno brojilo količine prodanih kava koje primjenu nalazi u ugostiteljstvu, a priključuje se na sve vrste profesionalnih espresso caffe aparata, te služi za precizno evidentiranje prodaje k ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

173. "BOA" Bušilica za vodoravno bušenje zemlje Bušilica za vodoravno bušenje zemlje odnosno podbušivanje cestovnih prometnica, putova, ulaza, nasipa, itd. je malen stroj kojim se izvode provrti za polaganje telekomunikacijskih, vodovodnih, plinski ... GRADITELJSTVO (E) DA

174. Obiteljski zidni masažer Obiteljski zidni masažer se sastoji od vertikalnog nosača i na njega montiranih nastavaka za masažu, različitih promjera i oblika vrhova, a koji se mogu postavljati na željene pozicije, ovisno o potre ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

175. Digitalno upravljani interfon Interfon koristi digitalni sustav koji na LCD-u prikazuje imena i ostale podatke. Osobu koju želimo pozvati možemo pronaći tako da unesemo broj imena ili jednostavno možemo upisati prezime ili neki dr ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

176. Bespilotna letjelica "Marica" Riječ je o klasičnoj izvedbi bespilotnog sustava sa naglaskom na suvremenoj metodi proračuna i optimizacije. U prvom dijelu proračuna koji se odnosi na aerodinamiku i mehaniku leta zrakoplova koriste ... TRANSPORT (B) DA

177. Dodatak minama kojima se vremenski ograničava period unutar kojeg je moguće nakon njihovog postavljanja, mine aktivirati (Mine life limiter) Eksplozija eksplozivnih tvari izaziva se pomoću upaljača. Izum se sastoji od epruvete na čijem dnu je ampula punjena agresivnom tvari. Prilikom postavljanja upaljača on lomi ampulu i bude uronjen u ag ... NAORUŽANJE (F) DA

178. Set za precizno bojanje pojedinih vlasi i bojanje pramenova s načinom zaštite kose koja se ne boji Dvije ili više komponenata smješteno je u tijelu injektora. Okretanjem vijka potiskuju se klipovi i istiskuju komponente u spiralu. Prolaskom kroz spiralu međusobno se izmiješaju te izlazi pripremljen ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

179. Kobra Cobra je novi način otvaranja jednokrilnih vrata unutar stanova, poslovnih prostora itd. Brava se nalazi u štoku, a u vratima je šlic, ako su vrata klasične debljine. Možemo postaviti vrata koja su ta ... GRADITELJSTVO (E) DA

180. Naprava za okomito parkiranje bicikla Naprava je samostojećeg tipa, a bit je u tome što se nosač bicikla zajedno s navoznom letvom i pripadajućim elementima okreće oko unutarnje poprečne spojne cijevi koja je sastavni dio nosača konstrukc ... TRANSPORT (B) DA

181. Alfa NCO-A škripci Novi tipovi škripaca pod oznakom NCO-A su inačice već poznatog hidrauličnog škripca sa samopodesivim klizačem.
NCO-A škripce karakterizira slijedeće:
- namijenjeni su prvenstveno za koriš ...
STROJARSTVO (F) DA

182. Štedni tuš ventil Tuš-ventil za uštedu vode, bez obzira na tip mješalice (jednoručna ili dvoručna), zadržava podešeni omjer istjecanja tople i hladne vode, bez obzira na broj prekidanja istjecanja vode.
Upotrebom ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

183. Ejektorska punilica sredstva za pranje rublja Ejektorska punilica služi za brzo, precizno i komotno doziranje tekućeg detergenta u perilicu rublja. Pod kontrolom elektro ventila i pod tlakom vodovodne mreže vrši se doziranje tekućeg detergenta. E ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

184. Pružni magnet Pružni magnet sastavni je dio uređaja za automatsko zaustavljanje željezničkih vozila (tzv. auto-stop uređaj) te se koristi u sustavu kontrole i sigurnosti vožnje u željezničkom prometu. On spada u pr ... TRANSPORT (B) DA

185. Postupak iskorištavanja otpadnog polietilena za proizvodnju predmeta s dvoslojnom stijenkom procesom rotacijskog lijeva Izum se odnosi na postupak recikliranja polietilena iz razvrstanog ili nerazvrstanog polietilenskog otpada i njegovo korištenje za dobivanje sirovine za proizvodnju predmeta s dvoslojnom stijenkom teh ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

186. Univerzalna mjerna naprava Univerzalna mjerna naprava namijenjena je bravarima, građevinarima, stolarima itd. kao pomoćno sredstvo za izvršavanje raznih operacija u obavljanju poslovnih zadataka, s ciljem da im se olakša rad te ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

187. Brojač osovina TIP BO 1 Brojač osovina BO 1 je signalno sigurnosni uređaj razvijen i atestiran prema sigurnim normama CENELEC EN 50128 i EN 50129. Uređaj se može koristiti na željezničkim prugama malih i velikih brzina za ko ... TRANSPORT (B) DA

188. Dvostrana četkica za zube sa zglobnom drškom Četkica u cijelosti obuhvaća prednju i stražnju stranu gornjih i donjih zuba i ujedno masira prednje i stražnje desni gornjih i donjih zuba.
To je jedina četkica koja omogućava 5 vrsti pokreta p ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

189. EKO - multi Eko-multi je univerzalni uređaj koji pomoću različitih priključaka može označavati metalne i drvene površine. Označavanje metala izvodi se olovkom s visokotemperaturno otpornom iglom pomoću vibriranja ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

190. Japanski šah (a - shogi za svakoga, b - shogi plus) a) SHOGI ZA SVAKOGA – prilagodba klasične japanske verzije Shogi šaha svima koji ne poznaju japanske slovne oznake
b) SHOGI PLUS s dodatkom inovativnih do sada u svijetu nepoznatih rješenja kako ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

191. Postupak dobivanja i učinkovitosti BROCCOLINA Broccolin je ekstrakt brokule dobiven na način da su svi bioaktivni sastojci sačuvani kao u svježoj brokuli. Najvažniji bioaktivni spoj u brokuli je sulforafan koji višestruko povećava naš prirodni im ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

192. Držač za PET bocu Držač za bocu namijenjen je za postavljanje na PET bocu, koju je nespretno naginjati i iz nje istakati sadržaj (bezalkoholni napitak ili mineralnu vodu). Držač se zakvači gornjim dijelom za grlo boce, ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

193. Simulator penjanja po užetu Simulator penjanja po užetu je sprava za tjelesno vježbanje. Vježbač se nalazi tijelom u zraku na “beskonačnom” užetu kojeg poteže rukama pri čemu se uže kreće, preko kolotura na metalnoj konstrukciji ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

194. Uređaj za automatsko uzimanje reprezentativnog uzorka tekućine i doziranje Automatski i programirani uzimač uzoraka i dozator tekućih medija sastoji se od: elektroničkog programatora 1, elektromagnetskog razvodnika 2, aktuatora 3, klipa 4, priključnog pribora 6, protupovratn ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

195. Držač kompjutera DELTA PC art.1.21 Držač kompjutora je izveden iz dva djela u obliku slova J. Jednostavna montaža za:
- zid
- stranicu stola
- stranicu ormarića itd.
Jednostavno podešavanje širine (moguć prihvat svi ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

196. Univerzalni stroj za višebojni sitotisak - modelni karusel Univerzalni stroj za višebojni sitotisak - modulni karusel, sadrži četiri radne stanice potpuno neovisne jedna o drugoj. Stanice su identičnog nadgrađa, samo su postolja za prihvat predmeta različita: ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

197. CROBOX CROBOX je sustav plutajućih geometrijskih tijela spojivih u tri dimenzije. Konstrukcijsko rješenje spojnih elemenata omogućuje dovođenje instalacija za vodovod, električnu energiju itd. Sustav je nepo ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

198. Umni nogomet Ova igra uključuje ploču, koja je zapravo nogometno igralište sa 70 polja. Igrači se kreću, prema određenim pravilima, od polja do polja i pomiču loptu prema protivničkom golu. Igra se s dvije ekipe i ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

199. Umni biljar Umni bilijar je intelektualna igra. Posebno je istaknuta sposobnost kombinatorike i logike razmišljanja. Namijenjen je za zabavu i igru svim dobnim skupinama. Sastoji se od ploče za igru, na kojoj se ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

200. Logička slagalica "Bubamara" Logička slagalica «Buba Mara" zanimljiva je i zabavna igra, privlačnog izgleda, u obliku nogometne lopte. Namijenjena je za igru i razonodu, a s obzirom na brojne mogućnosti finalne izrade, iznimno je ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

201. Siguran dom "SAFE HOUSE" Electronic House Sitter Elektronički uređaj koji se primjenjuje u kućanstvu, a služi za preventivno djelovanje protiv provale i krađe.
Kada odlazimo na godišnji odmor SAFE HOME Electronic House Sitter automatski uključu ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

202. Naprava za montažu i demontažu ventila na glavi motora s unutarnjim izgaranjem Naprava omogućava bržu, sigurniju i jednostavaniju montažu i demontažu ventila na glavi motora. Sigurnost, brzina i jednostavnost su odlike ove naprave.
Naprava je rastavljiva, malih gabarita i ...
STROJARSTVO (F) DA

203. Dvonamjenska daska za jedrenje Daska za jedrenje, predviđena je za vožnju po vjetrovitom vremenu, dok je za lijepog vremena, potpuno neupotrebljiva. Za korištenje iste daske za lijepog i mirnog vremena u sportsko rekreativnu svrhu, ... TRANSPORT (B) DA

204. Dvoprocesni rotacioni motor s unutarnjim izgaranjem Maximalno iskorištenje energije omogućeno je naizmjeničnim odvijanjem dva toplinska procesa. Novi (Krajnovićev) toplinski proces jednim stehiometrijskim punjenjem goriva ostvaruje dvostruko veći rad o ... STROJARSTVO (F) DA

205. Samorotirajući zrakoplovni kotači Izum se odnosi na samorotirajući zrakoplovni kotač gdje je omogućeno da se kotač zrakoplova zarotira prije dodira sa pistom i to približno brzinom koju će imati u trenutku dodira. Na taj način gubi se ... TRANSPORT (B) DA

206. Uređaj za mjerenje stiska i rotacije Izum se odnosi na uređaj za mjerenje stiska i rotacije čija konstrukcija osigurava da se kliještima s kojima treba obaviti određenu aktivnost može izmjeriti upotrebljena sila stiska i rotacije. Uređaj ... PROIZVODNI POSTUPCI (B) DA

207. Armatura za postolje Armatura za postolje prikazana je na slici dolje, a oblikovana je od osnovnih elemenata profila pravokutnog presjeka, te L-profila.
Gornji dio modela čini pravokutni okvir-sastavljen od nosača 1, ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

208. Postolje za kabelski razdjelnik-samostojeći Postolje za kabelski razdjelnik-samostojeći prikazan je na slici dolje, a sastavljen je od dva osnovna elementa, i to: lijevka (1) i korita (2) koji su fiksno vezani (zavareni), ze vrata korita (3). ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

209. Mehanizam za zatvaranje i blokiranje ulaznih vrata Izum se odnosi na mehanizam za zatvaranje i blokiranje ulaznih vrata kod kojeg se kućište 6 sastoji od dva dijela međusobno spojenih zakovicama 7 u kojem je uležišten zupčanik 8 koji je moguće okretat ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

210. Prstenasta hidraulična kočnica Suština prstenaste hidraulične kočnice je u tome što se kočenje - zaustavljanje rotirajućih dijelova ne vrši trenjem statičnog predmeta o rotirajući, nego sprečavanjem cirkulacije tečnosti u elastično ... STROJARSTVO (F) NE

211. Sinkroni samopokretni motor Suština rada ovog sinkronog samopokretnog motora je u tome što se rotorski magnet napaja izmjeničnom strujom, a istopvremeno ta izmjenična struja omogućava pokretanje rotora bez ikakvog dodatnog stroj ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

212. Rotor turbogeneratora s izmjeničnom strujom za pobudu magneta Suština rada ovog rotora je u tome što se fazni i nulti klizni kolut i njihove vodljive poluprstenove dovodi izmjenična struja, a kroz namot rotora teče istosmjerna struja koja omogućuje da magnetski ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

213. Monofazni višepolni rotor Suština rada monofaznog višepolnog motora je u tome što se i u stator i u rotor postavljaju elektromagneti koji koriste i odbojne i privlačne elektromagnetne sile jer djeluju u istom smjeru, a postavl ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

214. Magnetni motor Suština rada magnetskog motora je u tome da se stator postavi u šesnaest permanentnih magnetnih pločica čiji su jedni isti magnetni polovi usmjereni prema osovini, a na rotor se učvrsti petnaest perma ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

215. Klizni zatvarač s jednodjelnim zahvatnim elementom na svakoj strani Izum se odnosi na patentni zatvarač za spajanje koji je tako konstruiran da barem jedna strana 1 mora biti od materijala karakteristike platna ili folije i taj dio ima porub 2 s umetkom od savitljive ... TEKSTIL (D) DA

216. Višenamjenska žarulja s upravljanom promjenom boje svijetlosti Izum se odnosi na višenamjensku žarulju s upravljanom promijenom boje svjetljenja. U osnovi rješenje se odnosi na mogućnost promijene boje svjetljenja jedne žarulje koja se sastoji od više žarnih niti ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

217. Hermetički zatvorena kapa s dobavkom kisika ili nekog drugog plina Predmet izuma je hermetički zatvorena kapa s dobavom kisika ili nekog drugog plina čijom je konstrukcijom predviđeno da tijelo kape 2 ima oblik polukugle čiji je rub ojačan trakom 1 koja ima mogućnost ... TEKSTIL (D) DA

218. Ulična kanta za smeće s pepeljarom Na slici je prikazana ulična kanta za smeće s pepeljarom koja se sastoji od slijedećih dijelova: košare za smeće (1), nosača s pepeljarom (2), nosećeg stupa (3) i ključa (5).
Tijelo kante ima pra ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

219. Kontejner za smeće Na slikama je prikazan kontejner za smeće koji je sastavljen od slijedećih elemenata: tijela kontejnera - spremnika (1), bočnih pojačanja (2), poklopca (3), držača (4), pokrov (5), okvira poklopca (6, ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

220. Noseći izolator Noseći izolator izveden je kao tijelo sastavljeno od nosive pločice, kućišta, graničnika, te nosača žice.
Nosiva pločica 4 eliptičnog je geometrijskog oblika na čijem je središnjem dijelu ugrađen ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

221. Konzerva za hranu s ugrađenim grijanjem Predmet izuma je konzerva za hranu s ugrađenim grijanjem gdje je konstrukcijom predviđeno da osnovna konzerva ima i klasičan vanjski oblik. S unutarnje strane poklopca 2 fiksirana je cilindrična komor ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

222. Kombinirani rezervoar za gorivo za motorna vozila Predmet izuma je kombinirani rezervoar za gorivo za motorna vozila čijom je konstrukcijom predviđeno da se u kućištu 1 glavnog rezervoara 4 nalazi pregrada 2 koja formira s gornje strane rezervni reze ... STROJARSTVO (F) DA

223. Kemijska olovka kod koje se boja pisanja mijenja s promjenom pritiska Predmet izuma je kemijska olovka kod koje se boja pisanja mijenja s promijenom pritiska pisanja kod koje je predviđeno da se u kućištu 1 nalazi centralni dio 2 na čijem vrhu je ležište kuglice 3 s kug ... KEMIJA (C) DA

224. Hangar - zimovnik za manje plovne jedinice Ovaj se izum odnosi na hangar za male plovne jedinice - zimovnik. Prilaz objektu u prizemlju, za vrijeme korištenja je sa svih strana jer je isto otvoreno, a sam objekt se zatvara montažnom željeznom ... GRADITELJSTVO (E) DA

225. Kontejner za smeće na kotačima Na slici se nalazi kontejner na kotačima koji je sastavljen od slijedećih elemenata: tijela kontejnera - spremnik (1), poklopca (2), ručki (3), pedala (4), podnog nosača - postolja (5), sistema poluge ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

226. Kanta za smeće Na slici je prikazana kanta za smeće sastavljena od dva osnovna dijela: košare (1) i poklopca (2), te rukohvata (3, 4, 5) i držača (6).
Tijelo kante (1) ima oblik krnjeg stošca, otvorenog na vrhu ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

227. Mehanizam za zatvaranje i blokiranje ulaznih vrata Izum se odnosi na mehanizam za zatvaranje i blokiranje ulaznih vrata kod kojeg se kućište 6 sastoji od dva dijela međusobno spojenih zakovicama 7 u kojem je uležišten zupčanik 8 je istovremeno u zahva ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

228. Multifunkcionalni modularni uređaj za automatizaciju javnih usluga Uređaj se sastoji od dva glavna funkcionalna modula; transakcijskog i inovativnog modula. Projektiran je i dizajniran tako da uz primarnu funkciju; automatsku naplatu i prodaju karata, na jedinstven n ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

229. Pametne prepreke na cesti Radi se o inovativnom razmještaju klasičnih prepreka na cesti (ležećih policajaca). Gumene prepreke koje se i inače koriste u te svrhe polože se tako da zasmetaju vozaču toliko da mora usporiti, ali n ... TRANSPORT (B) DA

230. Radijalno ekspanzijska kočnica Radijalno ekspanzijska kočnica služi za usporavanje, zaustavljanje i blokadu svih vrsta motornih vozila. Prednost ovog sustava je u tome da je jednostavniji i ekonomičniji od postojećih u vidu same iz ... TRANSPORT (B) DA

231. Berač šparoga Berač šparoga sadrži nožić za odsijecanje šparoge koji se nalazi na beraču – cijevi dugoj do 2 metra. Omogućava branje šparoga bez ulaska u gustiš u kojem šparoge rastu. Tako je izbjegnuta opasnost od ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

232. Naprava za ravnanje limova i profila pomoću elektro otporno zavarenih vijaka Naprave su projektirane na način da se koriste posebni vijci koji se mogu dobiti na tržištu. Uz pomoć naprava dovode se limovi i/ili profili u ravnini da se najprije obilježe mjesta gdje će se elektro ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

233. Tople cipele Tople cipele su obuća za upotrebu pri niskim temperaturama. Cipele u stopalima (đonovima) imaju ugrađene grijače, čije se napajanje vrši baterijama, koje se nalaze u spremištima smještenim na petama c ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

234. Tanjur sa nosačima za izlete i domjenke Naziv „Tanjur sa nosačima za izlete i domjenke“ govori o njegovoj primjeni: namjenjen je za objedovanje, na izletima ili na prilagođenim domjencima. Prednost ovog tanjura je u tome što omogućava koris ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

235. Suvenir – ruzinavi brod Brodovi karakteristični za hrvatsko podneblje koji su se koristili u zadnjih par stoljeća. Izrađeni od metala.

SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

236. Plavo signalno svjetlo Plavo signalno svjetlo aktivira se u momentu kada je vozilo stalo na kolniku. Istog trenutka svi ostali sudionici u prometu iza zaustavljenog vozila su momentalno obaviješteni da vozilo ispred njih st ... TRANSPORT (B) DA

237. Kupaonski držač stopala i sapuna Kupaonski držač stopala i sapuna koristi se isključivo u kupaoni sa tuš kabinom radi lakšeg održavanja ravnoteže našeg tijela prigodom tuširanja; a kao dodatak koristimo još i držač sapuna koji nam je ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

238. Kompenzator promjenjivog energetskog zemljinog elektromagnetskog polja Prezentirana inovacija je naprava koja djeluje kao regulator pulsirajućeg napona prirodnog elektromagnetskog polja zemlje u točkama ili površini nekog prostora. Sam uređaj je karakteriziran time da n ... FIZIKA (G) DA

239. Zidni građevni element suhe montaže i središnjeg armirano betonskog povezivanja sa neprekinutim izolatorom vanjskih ploha Ova inovacija omogućuje gradnju zidova na način da se dobije središnja armirano betonska jezgra čitavog zida koristeći pojedinačne originalne elemente koji nakon suhe montaže na mjestu budućeg zida za ... GRADITELJSTVO (E) DA

240. Pretraživač pozitivne zakonske regulative Software pretražuje baza važećih hrvatskih propisa, te pruža mogućnost uvida u sve zakone i izmjene kao i pročišćene tekstove svih važećih zakona. Inovacija olakšava pretraživanje zakonskih tekstova i ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

241. Uređaj za vlaženje zraka za montažu na radijatorima Predmet izuma je uređaj za vlaženje zraka za montažu na radijatorima (i samostojeći) čija konsrtukcija omogućuje vlaženje zraka u zatvorenim prostorima, a sastoji se od nosača koji je zakvačkama ovješ ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

242. Kružni labirint „CVIJETNA BAŠTA“ - igračka za zanimaciju slabovidnih i slijepih osoba Kružni labirint „CVIJETNA BAŠTA“ igračka je sa posebno osmišljenom konstrukcijom, ukomponiranim raznobojnim kuglicama, koje putevima usmjeravamo, igrajući se, oblikujemo u bezbroj nijansi već spomenut ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

243. Višenamjenska ploča Višenamjenska ploča sastoji se od više materijala odnosno sekundarnih sirovina. Glavna sirovina je slama od žitarice koja se usitnjava te se miješa sa ljepilom i preša se u ploče. Na takvu ploču se li ... GRADITELJSTVO (E) DA

244. Ploča za razne namjene Ploča za razne namjene je jednostavna ploča koja se proizvodi tako da se slama (od raznih žitarica) ne mora usitnjavati, nego se jednostavno pomiješa sa ljepilom lendur ili nekim drugim, te se preša. ... GRADITELJSTVO (E) DA

245. Višenamjenska toplinska ploča Višenamjenska toplinska ploča sastoji se od više materijala odnosno sekundarnih sirovina. Sve sirovine su prirodne te ekološki prihvatljive. Takve ploče su toplinski izolator. U ploče se može mješati ... GRADITELJSTVO (E) DA

246. Elementi za gradnju objekata Elementi za gradnju objekata sastoje se od više materijala, odnosno sekundarnih sirovina, a to su slama, ovčja vuna, piljevina, čokovi, stabljika kukurozovine, otpadna tkanina, mljevena guma i dr. mat ... GRADITELJSTVO (E) DA

247. Upravljanje i nadzor mramoterm grijaćih ploča putem telefona Sustav za upravljanje omogućuje regulaciju temperature prema zahtjavima korisnika. Nudi opciju daljinskog upravljanja mramoterm grijaćih ploča i ostalim potrošačima mogućnost komunikacije s računalom ... GRIJANJE (F) DA

248. Višesmjerno trofazno prespajanje napajanja trofaznih i visokonaponskih potrošača na ispravni izvor trofaznog sistema Inovacija je namjenjena za automatsko prespajanje potrošača na ispravni izvor napajanja, s time da potrošač ima mogućnost napajanja s više strana, napone napajanja od 0,4 do 400 KV i velikih snaga. P ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

249. D.A.P.S.- Defence Attack Police Shield Koristeći štit sa mogućnošću izbacivanja plinova policajac je zaštićen štitom. Može u slučaju potrebe upotrijebiti suzavac, ali ima i slobodnu ruku za upotrebu palice. Bitni element izuma je da štit i ... NAORUŽANJE (F) DA

250. Indikator – lokator otuđenog novca Uređaj lokator je umetnut u svežanj novčanica. Radi na principu GPRS, GPRS/GPS, RF 477 MHz. U slučaju krađe uređaj je otuđen zajedno sa novcem. Kako se uređaj nalazi neprimjećen u svežnju novčanica, u ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

251. Vrša na sklapanje Sklopiva vrša riješava problem prostora koji su zauzimale klasične vrše. U metar kubni može se složiti 100 komada klasičnih dimenzija. Ulaz za ribe propleten je žicama tako da ribi nije moguće izići v ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

252. Turbina pokretana parom kod otto i diesel motora Poznato je da tlak na papučicu gasa (akcelerator) omogučava veču količinu ispušnih plinova kod otto i diesel motora. Smanjenjem tlaka na akceleratoru smanji se i količina protoka ispušnih plinova. Tur ... STROJARSTVO (F) DA

253. Višenamjenski stroj za mljevenje, usitnjavanje i pasiranje voća i povrća – sa priključkom za odvajanje koštica Višenamjenski stroj za:
- mljevenje i usitnjavanje: jabuka, kruška, breskva, šljiva, višnja, grožđa i sl.
- odvajanje koštica: šljiva, višnja, trešnja itd.
- pasiranje: kupina, ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

254. Kancer eliminator Kučni terapijski uređaj za pomoć pri liječenju bolesti izazvanih raznim vrstama bakterija i virusa, kao i za lječenje raznih tumora, osobito onih koji nisu operabilni ili su već metastazirali. Vršenje ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

255. Sidrena bovica sa sistemom za namatanje konopa Izum se odnosi na bovicu s mehanizmom za namatanje konopa koja rješava problem izbjegavanja bacanja sidra preko nekog drugog sidra, pogotovo u uvalama gdje se sidri više plovila, odnosno i ukoliko dođ ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

256. Jakna s našivenom naprtnjačom Izum se odnosi na jaknu s našivenom naprtnjačom koja se može koristiti, u slučaju potreba, za nošenje osobnih stvari. Na tijelo jakne, našivena je naprtnjača koja može imati poklopac. Oblik same naprt ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

257. Višenamjenski prenosivi stolni hladnjak Višenamjenski prenosivi stolni hladnjak sastoji se od elipsastog tijela i duple stijenke, na koje je postavljeno gornjište poluokruglog oblika sa dva velika otvora u obliku čašice. Postavljenjem hladn ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

258. Ručne škare s mjerilom i mehanizmom za povrat s podešavanjem duljine reza Na ručne škare za papir, tkaninu ili lim utisnuto je mjerilo koje nam pokazuje koju dužinu režemo, dok kod škara s povratom imamo ugrađen mehanizam koji je sastavljen od nosivog dijela koji je pričvrš ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

259. Tegla s dodatkom / dodacima za vanjsko prihranjivanje biljke Tegla s dodatkom/dodacima za vanjsko prihranjivanje biljke namjenjena je prihranjivanju biljaka bez presađivanja sa vanjske strane tegle. Prednost inovacije je u tome što više ne moramo vršiti presađ ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

260. Mobilno – ukopni stalak za suncobran Mobilno – ukopni stalak za suncobran uključuje stalak koji u svom podnožju ima ugrađene kotače koje po potrebi dižemo i spuštamo polugama u gornjem dijelu stakla. Stalak izrađujemo od betona ili sličn ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

261. Ekološko sredstvo za uništavanje ambrozije kao nepoželjnog bilja Ekološko sredstvo za uništavanje ambrozije kao nepoželjnog bilja po ovom izumu obuhvaća nekoliko kemijskih elemata proizvedenih na sobnoj temperaturi pomiješanih sa vodom. Već kod prvog špricanja vidl ... KEMIJA (C) DA

262. Sprava za istezanje vratne kralježnice sa mjernim pokazateljima istezanja Sprava za istezanje vratne kralježnice sa mjernim pokazateljem istezanja sastoji se iz noseče konstrukcije na kojem se na gornjem dijelu spaja kosa konstrukcija. Na njega se preko nosača veže pokretna ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

263. Uključivanje signalnog uređaja približavanjem tračničkog vozila ili vlaka putnom prijelazu Inovacija se sastoji od signalnog uređaja postavljenog prije putnog prijelaza. Uređaj se napaja preko solarne čelije smještene u gornjem dijeli uređaja. Na uređaju postoji zvučna i/ili svjetlosna sign ... TRANSPORT (B) DA

264. Cilindar brava s aksijalnim cilindrima za otvaranje – zatvaranje Cilindar brava s ključem koja se u potpunosti svojim izgledom izdvaja od postojećih na tržištu. Specifičan izgled cilindra i ključa osigurava lakši proboj na tržište. Sigurnosni sistem koji je jednost ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

265. Terapija obojenom svjetlošću Ovaj izum odnosi se na izvor svjetlosti karakteriziran time da preko filtera u boji određene valne dužine emitira u tijelo čovjeka jednu ili dvije vrste boje u zadanom vremenskom periodu. Terapija se ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

266. Vodomjerno okno Vodomjerno okno s dvojnim pokrovom služi za smještaj jednog ili dva vodomjera, te vodomjera i regulatora tlaka. Vodomjerno okno sadržava svu potrebnu instalaciju za postavljanje vodomjera kućne potroš ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

267. Suvenir – „Veliki Hrvati u maloj kravati“ Suvenir jednostavnog dizajna u malom predstavlja nešto veliko! Ručno je rađen od crvene kože prošmen bijelom vrpcom, simbolizira grbove Hrvatske od najranijeg grba uklesanog u kamenu, pa sve do današn ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

268. Kiosk Mara Višenamjenski kiosk (buffet-caffe bar, slastićarnica, cvijećarnica, prodajni kiosk, prodavaonica) kuglastog oblika za unutarnju (stadione, hale, robne kuće isl.) i vanjsku (trgovi, plaže, parkovi, spo ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

269. Odstojnik za povečanje čujnosti, smanjenje potrošnje el. energije i smanjenje štetnog utjecaja zračenja pri uporabi mobitela Odstojnik za mobitel je jednim krajem pričvršćen za mobitel a drugi kraj prislanja se uz slušni kanal uha. Odstojnik ima dvije izvedbene inačice: - sa zvukovodom – zvuk iz slušalice mobitela, putem zv ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

270. Stolica s promjenljjivom visinom i nagibom sjedišta Sastoji se od nepomičnog (postolja) i pomičnog (sjedišta) dijela te mehanizma koji omogućava promjenu visine i nagiba sjedišta kao i fiksiranje stolice u željeni položaj. Ovisno o primjenjenom mehaniz ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

271. Sklopiva čaša za jednokratnu uporabu Suština inovacije je sklopiva čaša za jednokratnu uporabu. Sastoji se od dva dijela: plašta i dna spojeni ljepljenjem. Na plaštu su izvedena dva uzdužna udubljenja a na dnu jedno po sredini. Oko njih ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

272. Mast za psorijazu Ekološki i jedinstven prirodni pripravak spravljen od prirodnog ljekovitog bilja na poseban način na podlozi od svinjske masti s dodatkom pčelinjeg voska. Pomaže kod zacjeljivanja rana i neutralizira ... KEMIJA (C) DA

273. Jastuk za opuštanje Inovacija: - lavanda, hmelj
- pomaže kod glavobolje, grčeva, opušta mišiće, smiruje san
- može se stavljati pod glavu, pored glave, ispod nogu

KEMIJA (C) DA

274. Biljna kugla- zdravilica Antistresni program, sto posto prirodna kugla, izuzetno učinkovita, sigurna i neškodljiva. Neutralizira posljedice stresa poput nesanice, razdražljivosti, aritmije.

KEMIJA (C) DA

275. Mast za reumu Pomaže kod kostobolnih, reumatskih oboljenja, išijasa i glavobolje. Mast za reumu ima bogat sastav ljekovitog bilja sa ciljanim djelovanjem na reumatske tegobe: stolisnik, kamfor, pčelinji vosak, eter ... KEMIJA (C) DA

276. Acidosalus vaginalete Acidosalus vaginalete su prirodan proizvod na bazi kakaovog masla uz dodatak supstanci za jačanje imuniteta. Spada u skupinu antiinfektiva. Učinkovitost laktobacila očituje se u poremećenom rodničkom ... KEMIJA (C) DA

277. Poboljšana maska za zavarivanje Poboljšana maska za varenje ima ugrađenu kameru ispred same maske a LCD ekran iznutra. LCD je veće rezolucije, a kamera ispred ima ugrađene dodatne IR LED diode tako da se i u umjetnom svjetlu dobije ... METALURGIJA (C) DA

278. Poboljšani umjetni mamac za ribolov Izum se odnosi na novi i poboljšani umjetni mamac za ribolov koji ima u svom tijelu ugrađen jedan ili više komada elektroničkih komponenti. U mamac se ugrađuje baterija koja osigurava dovoljno energij ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

279. Poboljšanje sistema noćnog osvjetljenja za vozila Izum se odnosi na unapređenje pomoćnog sredstva noćne vožnje u vozilima korištenjem kamere. Primarni cilj izuma je upravljački sklop koji bi „upravljao„ IR svjetlima (povremeno ih zamračivao tj. isklj ... TRANSPORT (B) DA

280. Čep za tetrapak Čep se sastoji od kučišta u kojemu se nalaze klizač i dva zatvarača, jedan za zatvaranje/otvaranje otvora za izlijev tekućine, drugi za zatvaranje /otvaranje otvora za usis zraka. Izum riješava probl ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

281. RANBOOO! (sam protiv svih) Ranbooo! je nova igra koja koristi paintball ili airsoft opremu. Osnovna ideja igre je da grupa ljudi lovi jednog čovjeka. Pri tome se klade. Svaki član grupe ulaže istu sumu novaca. Onaj koga love ne ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

282. Pakovanje krmenih saonica „čeličnim potkladama“ U pakovanje krmenih saonica umjesto drvenih greda ugrađene su su čeličene potklade. Na ovaj način „visoko“, „meko“ pakovanje saonica drvenim gredama zamijenjeno je „tvrdim“ pakovanjem, tj. čeličnim po ... METALURGIJA (C) DA

283. Višenamjenski kiosk Višenamjenski kiosk je inovacija koja uz značajno poboljšanje funkcioniranja osnovne djelatnosti - prodaje roba omogućava i druge namjene sukladno integrirane u osnovnu djelatnost. Funkcija prodaje ro ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

284. Uređaj za reklamiranje u interijerima Uređaj kao pronalazak sastoji se iz kućišta, dvije osovine, elektromotora i softvera za upravljanje. Na svaku osovinu-valjak postavlja se do 5 reklamnih plakata. Podizanjem i spuštanjem plakata, plaka ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

285. Nosač reklama Nosač reklama tzv. JAMBO sa spuštanjem reklamnih površina do samog temelja. Spuštanje reklamnih površina obavlja djelatnik koji lijepi plakate na reklamne površine. U stupu uređaja postavljen je uteg ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

286. Otvorivo – zatvorivi štand Otvorivi – zatvorivi štand projektiran je da kao inovacija zadovolji sljedeće kriterije:
- Na malom prostoru puno robe,
- Roba smještena – složena uredno pregledno nadohvat kupcu i prodavaču ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

287. Dezinfektor WC daske Dezinfektor WC daske je autonomni uređaj za ugradnju na postojeće WC školjke ili WC školjke u novogradnjama u objektima kao što su škole, bolnice itd., odnosno svugdje gdje se pojavljuje veći broj kor ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

288. Reklamna vitrina ( City light) Reklamna vitrina dizajnirana je kao proizvod više kvalitete za smještaj u urbana središta posebnih zahtjeva. Osim čisto reklamne funkcije dodan je displej za različite informacije građanima o vremenu, ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

289. Brocolin/ Betafer BROCCOLIN - prebiotik, ekstrakt brokule i cikle, jak imunostimulator.
BETAFER - najbolji prirodni izvor željeza, izvrsno sredstvo protiv anemije.
BROCCOLIN GEL – sredstvo za ...
KEMIJA (C) DA

290. Žlica za napitke s nadomjeskom šećera Inovacija predstavlja žlicu izrađenu od plastične mase, koja u dijelu za miješanje ima integriran umetak umjetnog sladila.

SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

291. Ručno prenosiva kuća s otvaranjem krova Izum se odnosi na ručno prenosivu kuću sa otvaranjem krova čija konstrukcija rezultira specifičnim oblikom koji daje veliku čvrstoću i osigurava jednostavno održavanje. Konstrukcija ručno prenosive ku ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

292. Naprava za bušenje šina Naprava je jednostavne konstrukcije i njome je jednostavno rukovanje. Naprava se postavi na oštećenu – deformiranu šinu te pomiće po šini naprijed nazad dok se ne dobije željeni efekt. Naprava je prve ... METALURGIJA (C) DA

293. Preklopnik za tlačenje usisa mora Inovacija je relizirana u cilju izbjegavanja zavarivanja limova koji se koriste u svrhu zatvaranja otvora usisa mora. Postavljanje je jednostavno tako da se preklopnik uvuče dijagonalno u otvor usisa ... STROJARSTVO (F) NE

294. Naprava za nepropusno zatvaranje okruglih otvora U cilju nepropusnog zatvaranja okruglih otvora raznih dimenzija realizirana je inovacija koja se sastoji od tri naprave koje su izvedene tako da zatvaraju različite promjere okruglih otvora
...
METALURGIJA (C) DA

295. Elementi za upravljanje koračnim motorima: 1. Sučelje (interface) za paralelni port; 2. Microstep driver koračnih motora Primjena je pri konstruiranju malih CNC strojeva i računalom upravljanih uređaja te u edukaciji robotike. Namjena navedenih sklopova je upravljanje programiranim gibanjem putem koračnih motora.
...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

296. Naprava za vođenje i držanje kliznih konstrukcija - potpuno bešumno,
- trajno precizno,
- potpuno sigurno od nezgoda – bez ikakvih oštećenja dodirnih površina,
- gotovo bez otpada,
- potpuno zaštićeni kotrljajući ležajevi,
- ...
GRADITELJSTVO (E) DA

297. Promocija knjige «WORD WIDE WISDOM» Vanda Baroš je inovatorica višestruko nagrađivana visokim i prestižnim odličjima na međunarodnim izložbama inovacija za svoje izume : «Kognitivno integracijska metoda Engleskog jezika» i «Vibracijsko ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

298. Samonapajajuća posuda za biljke Posuda za biljku izvedena je sa dvostrukom stjenkom čime se dobiva prostor koji se koristi kao spremnik za vodu. Voda se u spremnik ulijeva kroz otvor na gornjem rubu posude. Napajanje sa vodom, zemlj ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

299. Lanci za blato i snijeg Izum se odnosi na lanac za blato i snijeg koji bi se proizvodio samo u tri dimenzije, a pokrivao bi sve dimenzije auto guma. Lanci se postavljaju brže i jednostavnije od postojećih. Prosjećan vozač za ... TRANSPORT (B) DA

300. Automatska polica Automatska polica služi za skladištenje raznih pakiranih predmeta namijenjenih prodaji putem samoposlužnih aparata. Ugrađuje se u za to izrađenu kutiju te u kombinaciji sa drugim dijelovima i putem el ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

301. Postupak za proizvodnju estera masnih kiselina i goriva koja se sastoje iz estera masnih kiselina Izum se odnosi na postupak koji podrazumijeva reakciju ulja ili masti s alkoholom u prisustvu katalizatora. Postupak esterifikacije i transesterifikacije prema ovom postupku se izvodi korištenjem met ... KEMIJA (C) DA

302. Pipalica za razminiranje s magnetnim završetkom Pipalica za razminiranje s magnetnim završetkom namijenjena je otkrivanju minsko-eksplozivnih sredstva, a magnetni dodatak za sakupljanje metalnih fragmenata razasutih po i u tlu.
Upotrebom Pipa ...
MINIRANJE (F) DA

303. Bežično kućno zvono s vibrirajućom dojavom za osobe oštećenog sluha i vida Sustav bežičnog kućnog zvona koji osim zvučne dojave ima i mogućnost vibrirajuće dojave što je od velike koristi osobama s oštećenim sluhom. Dodatak / narukvica koja vibrira ima domet 50 metara od pre ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

304. Pokrivalo za kralježnicu – LEĐNJAK /SpineVITAL/ Oslobodite se svoje križobolje!
LEĐNJAK /SpineVITAL/ je prilagođen za trajno lagano nošenje kod kuće i na poslu. Neprimjetan je ispod košulje. Preporučujemo ga osjetljivima i onima čiji poslovi s ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

305. Can Cover- „Higijenski pokrov za pića u limenci“ Higijenski pokrov za pića u limenci tj. Can Cover je patent kojim se omogućuju bolji i sigurniji higijenski uvjeti kod same konzumacije pića. Cilj mu je omogućiti krajnjim korisnicima tj. konzumentima ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

306. «Elektronski boks»- Elektronički sklop sa sustavom senzora za evidenciju i mjerenje udaraca u boksu Novi sport – «Elektronski boks» sa rekvizitima specijalnom kacigom i pojasom sa ugrađenim senzorima za mjerenje i prijenos impulsa u elektronički sklop gdje se impulsi pretvaraju u brojke i šalju na d ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

307. Stalak za knjigu Stalak za knjigu je predmet na koji se oslanja knjiga. Konstrukcijska izvedba stalka omogućava držanje knjige u više položaja te sprečava samozatvaranje ili samolistanje knjige. Stalak za knjigu namij ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

308. Marine Control System Marine Control System je uređaj namijenjen vlasnicima plovila, a služi za točnu evidenciju korištenja plovila. Kombinacijom sigurnosnih, navigacijskih, komunikacijskih i data – logging tehnologija, ur ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

309. Rastavljivi teniski reket sa teleskopskim produživanjem i skraćivanjem Ovaj tip teniskog reketa omogućuje lakšu manipulaciju. Dugačka torba za rekete više nije potrebna. Reketi doslovno stanu u manju ručnu torbu. U igri možete mijenjati dužinu reketa prema potrebi. Kada ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

310. Stoper Uređaj vidljivog upozorenja i djelotvorna zapreka kod nepoželjnih zaustavljanja prometnih vozila.
Prednosti:
- jednostavno postavljanje, vlasniku omogućuje jednostavan pristup parkirnom mjes ...
TRANSPORT (B) DA

311. Konbinirana džepno-naglavna lampa Lampa se sastoji od trake, spiralne opruge, baterije, kućišta (na kojem je naljepljna spužva ili guma radi naljeganja na čelo) i koluta, fara (sa diodoma), poklopca, koćnice trake i dr. Pri potrebi da ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

312. Rotacioni frižider Frižider sa rotacionom policom služi za hlađenje pića i drugih namirnica u prodavaonicama i sl. Polica se ručno zaokreće oko svoje osi da bi se lakše uzeo ohlađeni artikl. U odnosu na klasične frižide ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

313. Odvajač metala Odvajač metala se koristi za izdvajanje metala iz otpada (npr. izdvajanje čavli i drugog metalnog otpada u građevinarstvu). Sastoji se od elektromagneta i ručice sa prekidačima i utikačem. Zakonska ob ... GRADITELJSTVO (E) DA

314. Tračnice s ugrađenim gumenim čepovima i provrtima za smanjenje deformacija uslijed temperaturnih razlika Primarni cilj izuma je smanjiti buku i vibracije kod tramvajskog i željezničkog prometa, te deformaciju tračnica uslijed temperaturnih razlika.
Sekundarni ciljevi izuma su:
- iskorištavanje ...
TRANSPORT (B) DA

315. Zaštitna /protuminska/ kaciga Bit izuma je u ogledalima, postavljenim kao kod periskopa, kojima se bitno smanjuje površina otvora /vizira/ s prednje strane kacige, te u zaštitnom pješčanom plaštu, koji ima zadatak da ublaži poslje ... NAORUŽANJE (F) DA

316. Elektromehanički izbacivač proizvoda Elektromehanički izbacivač proizvoda služi za ugradnju u samoposlužne aparate. Ovo rješenje moguće je primijeniti kod samoposlužnih aparata za prodaju artikala čije je pakovanje izvedeno u mekanom i t ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

317. Sigurnosni sistem za kuhanje sa vremenskim ograničenjem protoka energije Ovaj izum uvodi mogućnost da se na početku procesa kuhanja ograniči krajnje vrijeme zagrijavanja tako da, u slučaju da iz bilo kojeg razloga zagrijavanje ne bude isključeno, mehanizam izuma u željenom ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

318. Dvodijelni regulirajući nosači daske za zahodske školjke Dvodijelni regulirajući nosači daske za zahodske školjke su namijenjeni za sve tipove zahodskih školjki. Površina nalijeganja se podešava prema debljini stjenke školjke. Osim navedenog dvodijelni r ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

319. Obiteljski loto Obiteljski loto je igra namijenjena za kućnu zabavu i razonodu u obitelji i među prijateljima. Ima gotovo sve karakteristike i obilježja kao i svaki drugi LOTO koji priređuje neka lutrijska organizac ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

320. LOTO CRO LOTO CRO je nova kartaška igra, vrlo zanimljiva, originalna i jedinstvena po mnogo čemu. U igri mogu sudjelovati 2 do 6 igrača. Ima 36 karata + 2 LOTO JOKERA.

SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

321. KONTRATOR Ovaj izum nazvan ˝ KONTRATOR ˝ odnosi se na automatski držač štapova za ribolov. ˝ KONTRATORU ˝ nisu potrebni nikakvi signalizatori niti je potreban neki poseban nadzor nad štapom jer na najmanji ribl ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

322. Vanbrodski motor sa zaštitom propelera Vanbrodski motor sa zaštitom propelera koristi se uobičajeno sa naznakom maksimalne zaštite kupača i neopreznih putnika čamaca i skutera od povrede propelerom, ujedno sa dodatkom nastavka za spoj vatr ... STROJARSTVO (F) DA

323. Redakcijski sustav za upravljanje web portalima Ovaj softwerski alat je prvenstveno namijenjen urednicima i novinarima te poslovnim managerima velikih web portala. Ergonomski dizajnirano sučelje olakšava i ubrzava rad masovnih redakcijskih pogona i ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

324. SMARTHOME – Pametni Dom Sa sustavom SMARTHOME moguće je upravljati svjetlima, roletama, klimatizacijom, video nadzorom i sličnim uređajima uz korištenje uobičajenih ručnih kontrola ali i automatski s jednog mjesta.

ELEKTROTEHNIKA (H) DA

325. CoDiS-Prot - Novi modul sustava CoDiS za primjenu u sustavima zaštite Inovacija omogućava primjenu sustava CoDiS u sustavima postrojenja kojima se obavlja funkcija zaštite - direktno izvršno djelovanje na funkcije postrojenja.
Inovacija se sastoji od hardverskog i ...
ELEKTROTEHNIKA (H) DA

326. Beskontaktni rotor monitor Ovom se inovacijom postiže mjerenje električnih i mehaničkih veličina na rotirajućim dijelovima strojeva (npr. hidrogeneratori) i prijenos podataka radiosignalima. Ovo je praktičan, trajan i koristan ... STROJARSTVO (F) DA

327. LED usmjerivač prometa – TGL1 LED usmjerivač prometa TGL1 je elektronički uređaj namijenjen označavanju izvanrednih prometnih situacija i preusmjeravanju tijeka prometa. Koristi se kod uspostavljanja privremene regulacije prometa ... TRANSPORT (B) DA

328. Višeodsječni brojač osovina BO23 - inovativni brojač osovina željezničkih vozila za kontrolu 6 odsjeka pruge baziran je na troprocesorskoj obradi podataka (2 do 3)
- prvenstvena namjena za osiguranje kolodvora
- kontrola du ...
TRANSPORT (B) DA

329. Mirisne slike Osvježava prostor ugodnim i anti-stres mirisima, smanjuje neugodne mirise u prostoru, moguće je ponovno obnavljanje mirisa eteričnim uljima.
Visoko ekološki proizvod koji u sebi spaja estetiku i ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

330. Profesionalna multifunkcionalna zviždaljka Karakteristike:

Mogućnost kontroliranog odabira 16 različitih frekvencija, boja i jačina zvuka
Mogućnost korištenja visokih frekvencija (ultrazvučnih)
Mogućnost korištenja niskih ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

331. Montažni držač za motocikle Montažni držač za motocikle prema ovom izumu obuhvaća postolje i mehanizam za podizanje motocikla.
Prednosti predloženog rješenja u odnosu na postojeća:
- zadnji kotač je izdignut od tla, ...
SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

332. Zakretna dijafragma Zakretna dijafragma je izvršni član regulacijskog sustava za regilaciju tlaka pare koji se oduzima iz parne turbine. Prednost: smanjen prostor potreban za ugradnju, turbina je manja i jeftinija. Zakre ... STROJARSTVO (F) DA

333. Naprava za čeono spajanje svih profila cijevi / varenjem/ - praktičnost naprave je u tome da majstor sam bez ičije pomoći u minimalnom roku jednim stezanjem dovede dva komada u simetralu i po profilu te pristupa varenjem po cijelom profilu bez vađenja predme ... METALURGIJA (C) DA

334. Univerzalna vremenska kontrola Univerzalna vremenska kontrola je uređaj koji pripada jednoj vrsti digitalnih regulatora. Princip rada ovog uređaja se zasniva na principu rada otvorenog automatskog sustava. Mozak tog uređaja je zapr ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

335. MOSKITO STOP- prijenosni uređaj za uništavanje komaraca MOSKITO STOP mali je uređaj konstruiran za osobnu upotrebu. Uređaj služi za uništavanje komaraca na otvorenim prostorima individualnim gazdinstava, farmi, vikendica i ostalih prostora na kojima se poj ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

336. Pneumatska univerzalna sijačica T.P.U.S.-2 za povrće Sijačica radi na principu podataka kojeg stvara usisni ventilator pogonjen priključnim vratilom traktora. Pogon sjetvenih sekcija je centralni preko pneumatskih kotača lančanim putem. Sijačica je opre ... TRANSPORT (B) DA

337. Cirkadijalni ritam Svako živo biće sadrži protein melanopsin, a njegova uloga je detekcija svjetlosti i upravljanje biološkim satom. Ovaj uređaj predstavlja simulator dana i noći gdje se pomoću svjetlosti regulira tjele ... RASVJETA (F) DA

338. Mješaonica stočne hrane s mlinom Mješaonica stočne hrane s mlinom služi za mljevenje i miješanje stočne hrane. Bit izuma i tehnička novost je način na koji je čekićar postavljen na mješaonicu. Koš za žitarice postavljen je tako da hr ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

339. Uređaj za prženje kave, kikirikija, soje, suncokreta, koštica bundeva Peć za prženje upotrebljava plin – propan butan ili za kućanstvo. Automatska regulacija, eko filtar koji služi za sprečavanje onečišćenja zraka, nema izlaznih ljevaka i prašine, kapacitet od 1-60 kg š ... SVAKODNEVNE ŽIVOTNE POTREPŠTINE (A) DA

340. Inteligentni produžni kabel Sigurno i pouzdano napajanje osjetljivih elektroničkih uređaja. Elektronički uređaji koji rade na mrežnom naponu 220 V. Prilikom uključivanja na mrežu, dolazi do pojave opasnih prenapona i raznih smet ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

341. Uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova naizmjeničnim treptajima crvenog i žutog svijetla ili zelenog i žutog svijetla Uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova naizmjeničnim treptajima crvenog i žutog svjetla ili zelenog i žutog svjetla regulira promet na cestama u vrijeme smanjenog intenziteta prometa, odnosno ... TRANSPORT (B) DA

342. Zaštita od zasljepljivanja automobilskim svjetlima Zasljepljivanje je problem koji se kod cestovnih prometnica pretežito javlja u krivini, ali i u pravcu. U krivini je vozač na vanjskoj strani direktno zasljepljen svjetlima vozila koje dolazi s unutra ... TRANSPORT (B) DA

343. Box barijera Sustav izrađen na bazi gabionskih struktura, od teško pocinčane, dvostruko pletene žice. Unutrašnjost struktura obložena je geotekstilom, a bez dna i poklopca. Puni se bilo kojim dostupnim materijalom ... GRADITELJSTVO (E) DA

344. Station info system - Centralna konzola sa prikazom lokacije svih autobusa u prometovanju Sustav se temelji na aplikaciji u centru za nadzor i upravljanje prometom, komunikacijskom sučelju postavljenom u stajališta i jedinicama postavljenom u vozila gradskog prijevoza. Podaci primljeni od ... ELEKTROTEHNIKA (H) DA

Copyright © P@TENT 2005. Sva prava pridržana.